Dosentti Heinonen on keskittynyt tutkimuksissaan erityisesti ihmisen perusfysiologisiin verenkierrollisiin ja aineenvaihdunnallisiin vasteisiin sydämessä ja luurankolihaksissa rasituksessa. Nämä tutkimukset ja niiden taustoittaminen ja niistä raportoiminen ovat luoneet vankan pohjan ihmisen anatomian ja fysiologian ymmärtämiselle niin levossa kuin fyysisesti rasittavissa tilanteissa, ja kehossa tapahtuvista muutoksista harjoitteluadaptaatioiden seurauksena. Luonnollisena jatkeena näille tutkimuksille ovat olleet ns. ympäristöfysiologiset tutkimukset, joissa on selvitetty mm. vähähappisen ilman vaikutuksia lihasten verenvirtaukseen ja aineenvaihduntaan, ja sydämestä erittyviin hormoneihin. Heinonen ja hänen kollegat ovat myös kansainvälisessä tutkimusprojektissa tutkineet, miten lämpöstressi (kuten esimerkiksi saunominen) lisää ihon verenvirtauksen lisäksi myös lihasten ja jopa luuytimen verenvirtausta. Rasituksentapainen lisääntynyt verenvirtaus näissä kudoksissa voi olla yhteydessä niistä erittyviin hormonienkaltaisiin kasvu- ja tulehdustekijöihin, jotka vaikuttavat muihin kudoksiin terveyttä edistävästi, mutta asiaa ei ole vielä todistettu aukottomasti.

Ihmisen fysiologian perustutkimuksesta Heinonen on edennyt tutkimaan myös erilaisia aineenvaihdunnallisia ja verenkierrollisia tautitiloja, kuten lihavuutta, diabetesta ja sydämen vajaatoimintaa, sekä liikuntaharjoittelun mahdollisuuksia parantaa näitä sairauksia. Näistä tutkimuksista painopiste on siirtymässä yhä enemmän ns. primaariprevention suuntaan, eli siihen, että tautitilojen kehittyminen saataisiin ehkäistyä kokonaan. Liikunnalla on etenkin tässä mielessä suuri rooli, mutta voi olla, että liikunnan lisäksi myös päivittäisen istumisen välttäminen seisoskelun ja vain hyvin pienen, mutta useasti toistuvan liikuskelun keinoin voi olla terveyttä edistävää. Tämä onkin aihe, jota Heinonen ja kumppanit ovat Turun yliopistossa parhaillaan aloittamassa tutkimaan.

Entistä yksityiskohtaisemman tiedon saamiseksi Dosentti Heinosen tutkimuksista voit lukea heidän vertaisarvioiduissa tiedelehdissä ilmestyneitä tutkimuskatsauksiaan, jotka eräät fysiologian ja liikuntalääketieteen johtavat tiedelehdet ovat tehneet vapaasti saataviksi:

Physiology, Frontiers ja Exercise and Sport Science Reviews

Voit myös katsoa hänen vertaisarvioidut tieteelliset julkaisunsa yleisesti saatavilla olevasta Pubmed- tietokannasta, josta kannattaa muutenkin tarkistaa sukunimen ja etunimen ensimmäisen kirjaimen avulla kaikkien julkisuudessa asiantuntijoina esiintyvien henkilöiden oma tieteellinen tuotanto.

Dosentti Heinosen tieteellinen tuotanto ja muut taustat on esillä myös seuraavissa ammatillisissa lähteissä internetissä:

ResearchGate, Linkedin ja Frontiers

Oman tutkimustoimintansa lisäksi dosentti Heinonen osallistuu aktiivisesti myös tieteelliseen tutkimustoimintaan olennaisesti kuuluvaan vertaisarviointiin, eli toisten tutkimusten arviointiin ennen niiden julkaisemista, mihin liittyen hänet on kutsuttu vuosien saatossa arvioimaan lukuisia tutkimuksia yli 40 eri tiedelehdestä. Tämän tutkimusten ja tieteen laadukkuutta vaalivan, täysin vailla korvauksia suoritettavan, toiminnan lisäksi hän on nykyisin myös European College of Sports Science (Euroopan liikuntatieteellinen yhdistys) tieteellisen arviointiryhmän jäsen.

Dosentti Heinonen on äärimmäisen kiitollinen seuraaville instituutioille ja säätiöille, jotka ovat tukeneet hänen tutkimusaktiviteetteja vuosien saatossa:

Turun yliopisto, Suomen akatemia, Erasmus yliopiston lääketieteellinen keskus, Juho Vainio säätiö, Sydäntutkimussäätiö, Diabetestutkimussäätiö, Länsi-Australian yliopisto, Turun yliopistosäätiö, Turun yliopistollinen keskussairaala, Suomen kulttuurirahasto, Varsinais-Suomen kulttuurirahasto, Suomen urheilututkimussäätiö, ja lukuisat ammatilliset yhdistykset kuten Suomen fysiologiyhdistys, Skandinavian fysiologiyhdistys, Amerikan fysiologiyhdistys sekä Amerikan liikuntalääketieteen yhdistys.