Tutkija Ilkka Heinonen on Turun yliopiston liikunta- ja verenkiertofysiologian dosentti lääketieteellisen tiedekunnan kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen laitoksella. Hän työskentelee Turun yliopiston luonnontieteiden ja lääketieteen tutkijakollegiumin tutkijana Valtakunnallisessa PET-keskuksessa, joka on myös Suomen akatemian verenkierto- ja aineenvaihduntatutkimuksen huippuyksikkö.

Dosentti Heinonen väitteli tohtoriksi vuonna 2010 aiheenaan liikunnan akuutit ja pitkäaikaisvasteet verenkiertoelimistön, erityisesti sydämen ja luurankolihaksen, (verisuoni)toimintaan. Väitöstutkimuksensa hän suoritti samassa laitoksessa missä hän työskentelee taas tällä hetkellä ulkomailta palattuaan. Ennen siirtymistään Valtakunnalliseen PET-keskukseen hän valmistui liikuntatieteiden kandidaatiksi (liikuntafysiologia, biomekaniikka, liikuntalääketiede ja valmennus- ja testausoppi) Jyväskylän yliopistosta vuonna 2005, ja liikuntatieteiden maisteriksi vuonna 2007 liikuntafysiologiaan erikoistuen. Väitöskirjatutkimustensa ohessa hän kouluttautui myös filosofian maisteriksi Turun yliopistossa terveyden biotieteissä kliiniseen ravitsemustieteeseen erikoistuen. Väitöskirjatutkimustyönsä ohessa ja tiimoilta hän vieraili useasti etenkin Kööpenhaminan yliopiston eri laitoksissa. Tanskalaisten tutkijoiden lisäksi hän suoritti tutkimuksia Turussa myös mm. amerikkalaisten tutkijoiden kanssa.

Tohtoriksi valmistuttuaan Heinonen jatkoi tutkimuksiaan Valtakunnallisessa PET-keskuksessa, mutta vieraili myös Amerikassa lääketieteen Mayo Clinic- instituutissa Rochesterissa, Minnesotassa, ja työskenteli Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksessa ennen siirtymistään Alankomaihin Rotterdamin Erasmus yliopiston lääketieteelliseen keskukseen kardiologian laitokselle vuoden 2012 alussa. Alankomaiden tutkimustyö sisälsi runsaasti yhteistyötä myös mm. Amsterdamissa sijaitsevien yliopistojen kanssa, yhteistyön jatkuessa edelleen vilkkaana. Tohtori Heinonen on nykyisin vieraileva tutkija Erasmus yliopistossa. Hän vietti perheineen Alankomaissa kolme vuotta, jonka jälkeen hänelle tarjottiin tutkijanpestiä Länsi-Australian yliopiston liikunta- ja terveystieteiden laitokselta, jossa hän työskenteli ja asui perheineen vuosina 2015–2016 ennen paluutaan takaisin Suomeen.

Dosentti Heinonen on liikuntatutkimustensa lisäksi tutkinut myös miten erilaiset ympäristöfysiologiset haasteet, kuten esimerkiksi lämpöstressi tai vähähappinen ilma, vaikuttavat ihmisen elimistön toimintaan. Lisää hänen tutkimustoiminnastaan ja taustoistaan voit lukea TUTKIMUS-sivuvalikosta ja harrastuksista HARRASTUKSET-valikosta.