Dosentti Heinonen on pitänyt tähän mennessä (vuodesta 2006 alkaen) noin 70 tieteellistä esitystä tai luentoa omista ja muiden tutkimuksista erilaisissa konferensseissa ja yliopistoissa. Pääosa näistä on tapahtunut ulkomailla, kuten eripuolilla USA:ta, Eurooppaa, Australiaa ja Japania. Oman tutkimustoimintansa lisäksi hän seuraa laaja-alaisesti ja syvällisesti liikuntatieteen, lääketieteen, ravitsemustieteen sekä biologian ja ympäristötieteiden tutkimustoimintaa eri tiedefoorumeilta. Jos olet kiinnostunut kuulemaan tieteelliseen, tutkittuun tietoon pohjautuvaa asiaa liikunnasta, liikkumattomuudesta ja terveydestä arkijärkeen yhdistettynä, alla on joitain yleisiä aiheita ajatuksia herättelemään yrityksesi, seurasi, tai muunlaisen organisaation tai järjestön henkilöiden suorituskykyä, terveyttä ja yleistä ihmisen elimistön toiminnan ymmärtämistä parantamaan:

  • Liikunnan, urheilu- ja kuntoiluharjoittelun ja yleisen fyysisen (in)aktiivisuuden sekä ympäristön asettamien haasteiden kuten lämmön tai vähähappisen ilman fysiologiset, lääketieteelliset ja taloudelliset vaikutukset ihmisen terveyteen ja/tai suorituskykyyn työssä ja vapaa-ajalla
  • Fyysisen aktiivisuuden merkitys terveyden vaalimisessa ja terveysvaikutuksia välittävät mekanismit lapsilla ja nuorilla, työikäisessä väestössä, vanhuudessa tai erilaisissa sairaustiloissa kuten diabeteksessa tai sydän- ja verenkiertoelintaudeissa
  • Liikunnallisen elämäntavan kuten työmatkaliikunnan ja istumisen välttämisen terveydelliset merkitykset, huomiointi ja integrointi henkilöstön työkyvyn ja tuottavuuden, työpaikkojen toimivuuden ja kaupunki- ja liikennerakentamisen suunnittelussa ja kehittämisessä

Jos kiinnostuit asiasta niin ole ihmeessä yhteydessä niin suunnittelen näistä tai muista aiheista juuri sinun kohderyhmällesi sopivan aiheen pohjaksi keskustelua ja ajatuksia herättelemään! Kysy myös kyseessä olevien aihealuiden puolueettomia ja tutkittuun tietoon pohjautuvia selvityksiä tai muuta apua, jos organisaatiollasi on tarvetta riippumattomaan ja tieteelliseen tietoon pohjautuvaan selontekoon tai menestymiseen kansainvälisissä mittelöissä.